Minder werkenden bouwen pensioen op

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat minder werknemers pensioenrechten opbouwen. Dit is geen goede ontwikkeling.

AOW is basis

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen dat door de overheid wordt betaald. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd. Ieder jaar wordt 2% AOW-pensioen opgebouwd.

Mensen die tijdelijk een aantal jaren buiten Nederland hebben gewoond of gewerkt, krijgen bij de uitbetaling van de AOW een korting van 2% voor elk jaar dat zij in het buitenland verbleven. Tenzij zij over deze periode vrijwillig AOW-premies hebben betaald.

Aanvullend pensioen via de werkgever

Bijna alle werkgevers in Nederland bieden hun werknemers de mogelijkheid aan om naast de AOW bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een aanvullend pensioen op te bouwen.

In 2010 bouwde bijna 83% van de werkzame beroepsbevolking op deze manier een aanvulling op hun pensioen op. In 2016 was dit percentage echter al gedaald naar 79%. De verwachting is dat deze daling in de komende jaren doorzet.

De oorzaak is dat het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie sterk daalt, terwijl het aantal zelfstandigen sterk stijgt. Zeker bij zelfstandigen is te zien dat zij vaak onvoldoende financiële middelen hebben om vrijwillig hun pensioen op te bouwen.

Kijk eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Dagelijks hebben wij contact met relaties die aangeven weinig of geen inzicht te hebben in hun financiële situatie na pensioen. Dat is jammer en onnodig. De overheid heeft een website waarop u een goed beeld krijgt van wat u aan pensioen opbouwt. Voor uw persoonlijke situatie vindt u daar het antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

Heeft u na het bekijken van deze site nog vragen over uw inkomen na pensioen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag!