LEVENSVERWACHTING BLIJFT STIJGEN

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat in 2024 de gemiddelde resterende levensverwachting van hen die op dat moment 65 jaar zijn nog 21,05 jaar zal zijn. In dit artikel gaan wij kort in op de gevolgen van de stijgende levensverwachting.

Levensverwachting stijgt
Al lange tijd stijgt de gemiddelde levensverwachting. Deze ontwikkeling is te danken aan een veelheid van factoren. Betere hygiëne, spectaculaire vooruitgang van de medische wetenschap, meer aandacht voor gezonde voeding, schoner milieu en meer veiligheid in het verkeer. In 1950 leefden de 65-jarigen gemiddeld “nog maar” 14,3 jaar. In 2024 is dat dus al gestegen naar 21,05 jaar.

Inkomenspositie
De stijging van de gemiddelde levensverwachting betekent in de praktijk dat over een langere periode de kosten van levensonderhoud op een andere manier moet worden gefinancierd dan uit inkomsten uit arbeid. In november 2017 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2023 gelijk blijft aan die in 2022 (67 jaar en drie maanden) De AOW-uitkering is echter een basisvoorziening. Veel mensen zullen naast een AOW-uitkering ook een uitkering ontvangen vanuit de pensioenen die bij werkgevers zijn opgebouwd waar men tijdens het arbeidzame leven in dienst was.

Andere levensfase brengt andere kosten met zich mee
Wij signaleren dat veel relaties van ons kantoor ook wanneer zij ouder worden graag blijven wonen in hun bestaande woning. Dit kan vaak wanneer er bepaalde aanpassingen aan de woning worden gedaan. Maar ook door vaker een beroep te doen op diensten van anderen. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de woning en tuin of voor maaltijden en vervoer. Uiteraard brengt het inkopen van deze diensten kosten met zich mee. Het uitgavenpatroon zal dan ook met het stijgen van de leeftijd en de gezondheid anders worden.

Wij helpen u graag een goed beeld te krijgen van uw toekomstige financiële situatie
Het is onze ervaring dat veel relaties geen goed beeld hebben wat voor inkomsten zij op latere leeftijd kunnen verwachten. Wij begrijpen dat goed, want het is best ingewikkeld om te berekenen hoeveel AOW, pensioen, eigen verzekeringen en eventueel eigen spaargeld en beleggingen op latere leeftijd aan inkomen opleveren. Wij kunnen u helpen dit inzicht te krijgen.

Wij denken dat het belangrijk is dat u hier, ook ver voor uw pensioenleeftijd, periodiek naar kijkt. Op dat moment kunt u nog beslissingen nemen die uw financiële positie na uw pensioenleeftijd verbeteren. Maakt u deze berekening pas na uw pensionering dan valt er vaak aan de uitkomst weinig meer te veranderen.

Wilt u een goed financieel inzicht over uw inkomen na pensionering? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u daarbij graag van dienst zijn.

Open over verzekeren
Uw vragen, onze antwoorden

Bel mij terug

Onze terugbel service is op werkdagen tussen 09:00-21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur beschikbaar.
terugbelverzoek maken