Hoverboard: Leuk maar wat is de situatie bij schade?

De hoverboard. Een leuk apparaat waar je je mee kunt voortbewegen. In het begin vooral populair bij kinderen, maar steeds vaker wordt deze hoverboard ook gebruikt door volwassenen. Bij schade kan een hoverboard tot de nodige problemen leiden.

Hoverboard

Een hoverboard bestaat uit een plank met een ingebouwde accu en met aan weerszijden wieltjes. Het apparaat heeft geen stuur. De berijder stuurt de plank door zijn gewicht te verplaatsen. Afhankelijk van het gewicht van de berijder, de ondergrond en helling kan de hoverboard een snelheid behalen van rond de 15 km/u.

Verbod voor openbare weg

Formeel is het in Nederland verboden om met een hoverboard op de openbare weg te rijden. Ook op fietspaden en op de stoep is het rijden met een hoverboard niet toegestaan. De wetgever eist namelijk dat gemotoriseerde voertuigen een stuur hebben. En dat heeft een hoverboard dus niet.

Situatie bij eigen letsel

Een hoverboard vraagt enige lenigheid en een goed evenwichtsgevoel. Een ongelukkige val kan het nodige letsel tot gevolg hebben. De kosten van de dokter en het ziekenhuis zullen vergoed worden door de basisverzekering. Is er blijvend letsel dan wordt de schade die dit tot gevolg heeft, niet vergoed. Is het letsel zo ernstig dat tijdelijk of definitief geen arbeid kan worden verricht, dan wordt de schade die hiervan het gevolg is, alleen vergoed wanneer ten behoeve van de berijder een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten.

Aansprakelijkheid jegens derden

Met een hoverboard kan ook schade aan derden worden toegebracht. Denk aan het niet op tijd kunnen remmen waardoor hard tegen een geparkeerde auto wordt gebotst, met voor de berijder een blauwe plek en voor de auto een deuk tot gevolg. Of een botsing met een voetganger die ongelukkig ten val komt en zijn arm breekt.

Voor dit soort schades hebben de meeste mensen een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren afgesloten. Verzekeraars blijken in de praktijk bij schade een zeer verschillend beleid te hanteren.

De ene verzekeraar sluit elke vergoeding voor schade met een motorrijtuig uit. Formeel valt een hoverboard hieronder. Dit betekent dat de AVP van deze verzekeraar de schade niet zal vergoeden. De berijder of diens ouders zullen de door hen veroorzaakte schade dan zelf moeten betalen. Andere verzekeraars verlenen wel dekking, mits de hoverboard niet harder kan dan een in de polisvoorwaarden opgenomen maximumsnelheid. Weer andere verzekeraars verlenen wel dekking als de berijder een kind is, maar niet wanneer de berijder een volwassene is.

Wel op de hoverboard? Vraag ons hoe het zit met uw AVP

Wilt u of uw kinderen toch op een hoverboard? Bel ons dan met de vraag welke dekking uw AVP op dit gebied heeft. Wij zoeken dit graag voor u uit!

Open over verzekeren
Uw vragen, onze antwoorden

Bel mij terug

Onze terugbel service is op werkdagen tussen 09:00-21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur beschikbaar.
terugbelverzoek maken