Er was toch een levensverzekering?

Een levensverzekering geeft belangrijke financiële zekerheid. Wat gebeurt er als de nabestaanden niet weten dat zo’n verzekering is afgesloten?  Of onbekend is waar de nabestaanden wonen?

Twee soorten levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn in twee hoofdgroepen in te delen.

Allereerst zijn er de levensverzekeringen die gesloten worden in het kader van vermogensopbouw. De klant en de verzekeraar spreken hierbij af dat bijvoorbeeld gedurende een periode van 20 jaar de klant maandelijks een bepaalde premie betaalt.  De verzekeraar belegt deze premies. Bij deze verzekering wordt afgesproken dat indien de klant binnen deze periode van 20 jaar komt te overlijden de nabestaanden een bepaald kapitaal uitgekeerd krijgen. Is de klant echter op het eind van deze 20-jarige periode nog in leven, dan volgt er een uitkering aan de klant.

Dit type levensverzekering, de gemengde levensverzekering, wordt vaak afgesloten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. Enerzijds bouwt de klant met deze verzekering kapitaal op om op het eind van de looptijd van de hypotheek de lening te kunnen terugbetalen. Anderzijds ontvangen de nabestaanden bij onverwacht overlijden van bijvoorbeeld een van de kostwinners, een kapitaal waarmee zij de lening kunnen aflossen en in de woning kunnen blijven wonen.

De tweede vorm is eenvoudiger. Hierbij spreekt de klant met de verzekeraar af, dat – indien hij binnen een bepaalde periode komt te overlijden – de verzekeraar een kapitaal uitkeert aan de door de klant aangegeven persoon of personen. Deze laatste worden “begunstigden” genoemd.

Uitgangspunt: Uitkering moet worden opgevraagd

Juridisch geldt als uitgangspunt dat na een overlijden de personen die recht hebben op een uitkering op grond van een levensverzekering, deze moeten opvragen bij de verzekeraar waar de verzekering is afgesloten.

Bij de gemengde levensverzekering zal de klant die op de einddatum van de verzekering in leven is dit in bijna alle gevallen wel doen. Immers via zijn maandelijkse premies is hij zich goed bewust van het bestaan van deze verzekering. De uitkering van het kapitaal heeft hij ook nodig om, in het voorbeeld van hierboven, de hypotheeklening af te lossen.

Anders ligt dit bij de levensverzekering die een uitkering doet aan de nabestaanden. Weten deze nabestaanden wel dat er een verzekering is afgesloten die hen recht geeft op een uitkering? Wanneer zij dit niet weten, dan zullen zij zich na het overlijden van degene die deze verzekering voor hen heeft afgesloten ook niet bij de betreffende verzekeraar melden.

Onze rol als uw adviseur

Als uw adviseur begeleiden wij ook de uitkering van een levensverzekering. Wij weten welke verzekeringen u via ons kantoor heeft afgesloten en wie de begunstigden zijn. Bij een overlijden zorgen wij ervoor, dat de verzekeringen correct worden afgewikkeld en de begunstigden die uitkering krijgen waar zij recht op hebben.

Geen adviseur. Wat dan?

Het komt met enige regelmaat voor dat nabestaanden niet weten of degene die is overleden in het verleden een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Vaak is er binnen de familie weleens over gesproken, maar na het overlijden wordt in het archief van de persoon die is overleden, geen informatie over een dergelijke verzekering gevonden. Incidenteel komt het ook voor dat mensen niet meer weten of zij zelf in het verleden wel of geen levensverzekering hebben afgesloten.

Nederland telt veel levensverzekeringsmaatschappijen. Voor een consument is het niet te doen om al deze verzekeringsmaatschappijen individueel te benaderen met de vraag of hij zelf of de overleden persoon misschien in het verleden “ooit” een levensverzekering heeft afgesloten.

Het Verbond van Verzekeraars, waarbij vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn aangesloten, heeft daarom een speciale zoekservice in het leven geroepen. Nabestaanden kunnen via deze service nagaan of de overleden persoon een levensverzekering had afgesloten. Ook de polishouder die weet dat hij ooit een levensverzekering heeft afgesloten, maar niet meer weet bij welke verzekeraar, kan hier terecht.

Hieraan zijn, mede in het kader van de bescherming van de privacy, wel allerlei voorwaarden verbonden.

Regelmatig contact met ons kantoor voorkomt problemen

Zoals aangegeven zullen wij voor relaties van ons kantoor alles in het werk stellen om te zorgen dat bij een overlijden de nabestaanden die uitkering ontvangen waarop zij recht hebben. Zeker bij “bijzondere nabestaanden” bijvoorbeeld personen die in het buitenland wonen, is het belangrijk om te weten waar deze personen zijn te bereiken. In de periodieke contacten die wij met onze relaties hebben, onderzoeken wij of het pakket verzekeringen nog aansluit bij de actuele situatie van de klant. Ook kijken wij ernaar of alle informatie nog actueel is voor het geval er een beroep gedaan moet worden op de verzekering.

Open over verzekeren
Uw vragen, onze antwoorden

Bel mij terug

Onze terugbel service is op werkdagen tussen 09:00-21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur beschikbaar.
terugbelverzoek maken