BRAND: EENVOUDIGE MAATREGELEN KUNNEN VEEL LEED VOORKOMEN

In 2017 werden bij verzekeringsmaatschappijen 95.964 claims ingediend op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Door eenvoudige maatregelen te treffen kunnen het risico op brand en de gevolgen daarvan sterk verminderd worden.

 

Branden starten het meest in de woonkamer
Meer dan de helft van de branden blijkt in de woonkamer te starten.

Roken en elektrische apparatuur
De belangrijkste oorzaak van brand in de woning is nog altijd roken. Circa 30% van de reguliere branden was gerelateerd aan het roken. Elektrische apparaten blijken in 15% de oorzaak van een brand te zijn. Er komen steeds meer elektrische apparaten met accu’s voor mobiele telefoons en fietsen. Door fouten in de apparatuur of kabels kan dan bij het laden oververhitting ontstaan met brand als gevolg.

Ook apparatuur met stofopvang kan, wanneer het opgevangen stof niet consequent wordt verwijderd, een brandhaard worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het filter van de wasdroger. Van de gebruikers maakt 40% dit filter niet schoon na elke droogbeurt.

Branden komen tweemaal zo vaak voor bij gezinnen in de leeftijd van 38 – 56 als in andere leeftijdscategorieën. Een mogelijke oorzaak hiervan is het intensieve gebruik van elektrische apparatuur en de drukte die een jong gezin nu eenmaal met zich meebrengt.

U kunt zelf veel doen om het risico van brand te beperken
Helaas maken wij in ons vak met enige regelmaat branden in woningen mee. Gelukkig bijna altijd zonder dat mensen gewond raken of erger, komen te overlijden. Maar zelfs wanneer er “alleen maar” materiële schade is zoals rook en bluswater is de impact die een dergelijke brand op een gezin heeft enorm groot.

U kunt veel zelf doen om brand te voorkomen en wanneer die toch optreedt de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Een paar tips:

 

  • Wees strikt waar wel en niet gerookt mag worden in de woning.
  • Koop alleen goedgekeurde elektrische apparatuur en verbindingskabels voor uw mobiele apparatuur. Die “stekkertjes” die zo lekker goedkoop zijn op de markt of op internet zijn vaak niet goedgekeurd en daardoor extra brandgevaarlijk.
  • Hang op verschillende plekken in uw woning een rookmelder op. Is de batterij op? Vervang deze dan nog dezelfde dag.
  • Maak filters van elektrische apparatuur regelmatig stofvrij.
  • Bespreek met het gezin wat te doen bij brand. Zeker bij gezinnen met jonge kinderen is het verstandig dat de ouders goede vaste afspraken maken wie welk kind helpt veilig naar buiten te komen.
  • De Brandwondenstichting heeft een illustratief filmpje gemaakt over het beperken van het riscio op brand. U kunt dit filmpje bekijken via https://e.brandwondenstichting.nl/3/4/15

Open over verzekeren
Uw vragen, onze antwoorden

Bel mij terug

Onze terugbel service is op werkdagen tussen 09:00-21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur beschikbaar.
terugbelverzoek maken