HET IS BELANGRIJK OM REGELMATIG DE VERZEKERDE BEDRAGEN TE CONTROLEREN

Bij veel verzekeringen kies je bij het afsluiten van de verzekering voor een bedrag dat bij een schade door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd. Het is belangrijk dat regelmatig wordt gecontroleerd of dit gekozen bedrag nog correct is. Waarom dit zo belangrijk is, vertellen wij hieronder.

Premie is mede afhankelijk van het verzekerde bedrag
Bij een schadeverzekering is de hoogte van de premie die je betaalt bijna altijd gekoppeld aan het maximale bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij risico loopt. De premie voor een opstalverzekering van een woning van bijvoorbeeld 4 ton zal daardoor hoger zijn dan voor een woning van 2 ton.

Te hoog verzekerde bedrag is niet zinvol
Uitgangspunt in de wet is dat een verzekeraar bij een schadeverzekering na een schade geen hoger bedrag mag uitkeren dan de werkelijke schade die de verzekerde heeft geleden. De wetgever wil hiermee voorkomen dat consumenten voordeel krijgen bij een schade en daardoor wellicht deze schade bewust gaan veroorzaken. Is de maximaal mogelijke schade dus bijvoorbeeld 4 ton dan heeft het geen zin om het verzekerde bedrag op 5 ton te zetten. Je betaalt dan namelijk wel over die extra ton premie, maar wanneer de schade maximaal 4 ton is zul je nooit meer dan die 4 ton uitgekeerd krijgen.

Te laag verzekerd bedrag is ook niet goed
Een te hoog bedrag verzekeren is dus niet zinvol. Maar een te laag bedrag verzekeren is ook niet goed. Laten we weer even naar die woning van 4 ton kijken. Stel dat dit jouw woning is. Indien je bij het afsluiten van een opstalverzekering kiest voor een maximaal verzekerd bedrag van 3 ton en de woning gaat bijvoorbeeld door brand volledig verloren, dan keert de verzekeringsmaatschappij maximaal 3 ton uit. Je “mist” dan 1 ton. Dat is de schade die je dan zelf moet dragen. Dat is vaak niet de bedoeling en daarom is het belangrijk dat je kiest voor een verzekerd bedrag dat overeenkomt met het werkelijke bedrag om de woning na bijvoorbeeld een brand te herbouwen.

Gokken op een “beperkte” schade
We blijven even bij het pand van 4 ton. Als consument kun je denken “De kans dat ik slachtoffer word van een gebeurtenis waardoor het totale pand verloren gaat, is niet zo groot. Bij een brand of storm zal het vaak gaan om een schadebedrag van minder dan 4 ton. Weet je wat, ik kies een maximaal te verzekeren bedrag van 2 ton. Dat scheelt mij mooi een stuk premie”. Wij begrijpen deze gedachte, maar hij is niet juist.

Want wanneer je slechts een gedeelte van de werkelijke waarde verzekert, krijg je bij een schade in dezelfde verhouding ook een uitkering. Verzeker je dus de woning met een waarde van 4 ton voor 2 ton, dan zal bij een schade van bijvoorbeeld 1 ton de verzekeringsmaatschappij maximaal € 50.000 uitkeren. Een te laag verzekerd bedrag leidt er dus ook bij “kleinere” schades direct toe dat een deel van de schade voor jouw eigen rekening blijft. Opnieuw: dat is vaak niet de bedoeling wanneer je een verzekering afsluit!

Waardes kunnen in de loop der tijd veranderen
Of het nu gaat om de waarde van de inboedel of om de waarde van de woning, de totale waarde kan in de loop der tijd veranderen. Bij de inboedel omdat je bepaalde, waardevolle zaken hebt aangeschaft, bijvoorbeeld nieuw exclusief meubilair. Of doordat de waarde van de woning hoger is geworden omdat je de woning hebt verbouwd of energiezuiniger hebt gemaakt. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. Bij verandering van de gezinssamenstelling of bij het afstoten van bepaalde (kostbare) verzamelingen of muziekinstrumenten kan de waarde van de totale inboedel lager worden.

De juiste waarde bepalen
Wij helpen je graag bij het bepalen van de juiste waarde wanneer je een verzekering afsluit. Is de verzekering eenmaal afgesloten, geef ons dan door wanneer de waarde van de inboedel of de woning in belangrijke mate verandert. Wij controleren dan voor jou of deze verandering aanleiding is om het verzekerde bedrag aan te passen.

Open over verzekeren
Uw vragen, onze antwoorden

Bel mij terug

Onze terugbel service is op werkdagen tussen 09:00-21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur beschikbaar.
terugbelverzoek maken