FOUT + SCHADE EN TOCH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE? HOE KAN DAT?

Ons kantoor is dagelijks betrokken bij het afwikkelen van schades. Een situatie die wel eens voorkomt is die waarin vaststaat dat iemand een fout heeft gemaakt waar een ander schade door lijdt. Normaal gesproken is de zaak dan duidelijk. Degene die de fout heeft gemaakt moet de schade vergoeden. Maar dat is niet altijd zo. Wij lichten het in dit artikel toe.

Niet alleen adviseren, maar ook begeleiden
Wij helpen je graag met het selecteren van een passende verzekering, maar wij doen meer dan dat. Wanneer je bij ons een schade meldt, controleren wij of deze schade in aanmerking komt voor vergoeding door een van jou via ons kantoor afgesloten verzekeringen. Ook controleren wij of de verzekeringsmaatschappij die de schademelding in behandeling neemt dit op correcte wijze doet.

Over het algemeen werken de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen keurig. Maar er zijn altijd situaties waarin je de zaak vanuit twee kanten kan bekijken. De verzekeraar kan op goede gronden een oordeel hebben. Onze taak is dan om goed te beargumenteren dat je de schade ook vanuit het belang van onze klant kan bekijken. Dat kan aanleiding zijn voor stevige discussies. Die gaan wij niet uit de weg!

Een lastig punt
De hoofdregel in het Nederlandse recht is dat wanneer iemand een fout maakt en een ander als gevolg daarvan schade lijdt, degene die deze fout maakt deze schade moet vergoeden. Veel mensen die deze zin lezen onthouden drie kernbegrippen te weten “fout”, “schade” en “vergoeden”. Waar men overheen leest zijn de woorden “als gevolg daarvan”. Wij laten dat zien aan een voorbeeld.

Wij hebben recentelijk te maken gehad met enkele zware stormen. Door deze stormen zijn heel veel zonnepanelen van daken gewaaid waardoor de eigenaren financiële schade hebben geleden. Stel nu dat uit onderzoek komt vast te staan dat de installateur de zonnepanelen niet optimaal heeft vastgemaakt. Wat je dan hebt is een fout van de installateur en schade. Maar betekent dit nu dat de installateur die schade moet vergoeden?

Ja wanneer vast komt te staan dat het wegwaaien van de zonnepanelen alleen kon gebeuren doordat de zonnepanelen niet optimaal waren gemonteerd. Maar kan de installateur aantonen dat in het hele gebied zonnepanelen van daken zijn gewaaid, ook waar deze goed waren gemonteerd, dan kan de installateur zich verweren met het argument dat de schade niet is veroorzaakt als gevolg van de minder goede montage maar door de uitzonderlijke kracht van de storm, waardoor deze schade ook zou zijn ontstaan wanneer de zonnepanelen wel goed gemonteerd waren geweest.

Feiten en omstandigheden zijn belangrijk
Veel schades worden snel en correct afgewikkeld. Soms duurt het langer en vinden er uitgebreide discussies en uitwisselingen van standpunten plaats. Belangrijk is dan dat wij beschikken over een volledig beeld waarbij alle feiten en omstandigheden belangrijk kunnen zijn om de uitkomst van zo een schadesituatie op een voor onze relaties goede wijze af te sluiten. Raak je betrokken bij een schade? Informeer ons dan snel en volledig!

Open over verzekeren
Uw vragen, onze antwoorden

Bel mij terug

Onze terugbel service is op werkdagen tussen 09:00-21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur beschikbaar.
terugbelverzoek maken