ADVIES: VUL HET SCHADEAANGIFTEFORMULIER ZORGVULDIG IN

In het dagelijks leven kan het gebeuren dat door jouw handelen een ander schade lijdt. Je zal je dan aansprakelijk voelen maar dat is toch iets anders dan (juridisch) aansprakelijk zijn. Het is mede daarom erg belangrijk om bij een schade het schadeaangifteformulier zorgvuldig in te vullen.

Een voorbeeld van een schadegeval
Je bezoekt de sportwedstrijd waaraan jouw kind deelneemt. De wedstrijd wordt door een andere ouder opgenomen met een op een statief gemonteerde camera. Het statief staat in het pad tussen de deur waar je de sportzaal binnenkomt en de tribune waar de bezoekers geacht worden te zitten. Op weg naar de tribune struikel je en kom je ten val. Je raakt hierbij het statief, waardoor statief en camera op de grond vallen. De camera is onherstelbaar beschadigd. De schade bedraagt meer dan 1.000 euro. Ben jij verplicht deze schade te vergoeden?

Wordt schade vergoed door de AVP-verzekeraar?
Waarschijnlijk zal, wanneer jou dit overkomt, jij je aansprakelijk voelen. Immers door jouw val is de schade ontstaan. In dat geval zal je de schade waarschijnlijk melden bij de verzekeringsmaatschappij waar je de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, hebt afgesloten. Die verzekeraar zal aan de hand van het door jou ingevulde schadeaangifteformulier deze schade beoordelen.

Aansprakelijkheid vereist vorm van verwijtbaarheid
Als particulier ben je pas aansprakelijk voor een door jou veroorzaakte schade aan een derde indien jou iets te verwijten valt. Daarbij gaan rechters ervan uit dat “het leven van alledag onwerkbaar wordt indien te allen tijde van iedereen de hoogste zorgvuldigheid en oplettendheid zou worden geëist”.

De hoofdregel bij de AVP is dat deze alleen die schade vergoedt waarvoor jij wettelijk aansprakelijk bent. Ook al ben jij de veroorzaker van de schade dan ben je daarvoor niet per definitie aansprakelijk. Ben je wettelijk niet aansprakelijk dan zal de AVP-verzekeraar deze schade niet vergoeden.

Het schadeaangifteformulier
De verzekeraar zal in het algemeen de schademelding beoordelen aan de hand van het schadeaangifteformulier. In dit formulier wordt aan jou gevraagd om aan te geven hoe de schade heeft kunnen ontstaan. Het is belangrijk om deze toedracht correct en volledig te vermelden. Wij geven twee voorbeelden van omschrijvingen.

”Ik liep naar de tribune en struikelde waardoor ik tegen het statief viel”.

”Ik liep naar de tribune en zag mijn zoon in het veld staan. Ik riep hem dat ik er was en keek naar links. Daardoor zag ik het statief niet waardoor ik struikelde en het statief en de camera in mijn val meenam”.

Misschien dat je bij het lezen van deze twee zinnen denkt “dat lijkt toch wel erg veel op elkaar” Maar juridisch is er een wereld van verschil.

In de eerste situatie struikelt iemand zonder dat je hiervan degene een verwijt kan maken. Zoals wij hiervoor hebben gezien: zonder verwijt geen aansprakelijkheid. De AVP-verzekeraar zal de schade niet vergoeden.

In de tweede situatie kan je wel degelijk een verwijt maken. Namelijk door links naar de zoon te kijken en niet naar het pad voor je, heb je de camera niet opgemerkt. Door niet te kijken waar je loopt, creëer je een bepaald gevaar. Dat is verwijtbaar. Wanneer jij schade aan een derde toebrengt en jou voor deze schade een verwijt kan worden gemaakt, dan ben je hiervoor aansprakelijk. In dat geval zal de AVP-verzekeraar de schade wél vergoeden.

Denk goed na en vraag ons advies
Met dit voorbeeld hebben wij geprobeerd te laten zien hoe belangrijk het is dat je even de tijd neemt om het schadeaangifteformulier volledig en correct in te vullen. Bij de behandeling van de aangifte kan hetgeen je wel en niet hebt opgeschreven grote gevolgen hebben voor het besluit van de verzekeringsmaatschappij.

Ben je betrokken bij een schadegeval, dan mag je ons altijd raadplegen. Door vragen te stellen die voor de beoordeling van de schadeoorzaak later relevant kunnen zijn, kunnen wij jou helpen de vragen in het formulier correct en volledig te beantwoorden.

Open over verzekeren
Uw vragen, onze antwoorden

Bel mij terug

Onze terugbel service is op werkdagen tussen 09:00-21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur beschikbaar.
terugbelverzoek maken