100.000 relaties

We mogen inmiddels 100.000 relaties tot onze vaste
klanten rekenen.