Kan ik een werknemer aansprakelijk stellen?

Als een werknemer een fout maakt, is de werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de aangerichte schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Wordt de schade geleden door derden, dan valt dit mogelijk onder uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bent u zelf de schadelijdende partij, dan kunt u uw werknemer niet aansprakelijk stellen tenzij u opzet of roekeloosheid kunt aantonen.

VDZ staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Wilt u weten hoe we u kunnen helpen met een passend advies voor uw bedrijf? Bel dan met 0900 – 98 98 of vul ons contactformulier in.